האם סיינטולוגיה מאמינה בצדקה וברווחה?

כן. עם זאת, סיינטולוגים מאמינים גם בעקרון שלפיו חייב להיות חליפין כלשהו בכל מערכת יחסים. אם אדם רק מקבל ולעולם לא נותן, הוא יאבד את הכבוד העצמי שלו ויהפוך לאדם אומלל. לכן תוכניות צדקה בחסות סיינטולוגיה לעתים קרובות מעודדות את מי שמקבלים את הצדקה לתרום בעצמם ולעזור לנזקקים אחרים בתמורה. תרומות כאלה מאפשרות לאנשים לקבל עזרה תוך שהם שומרים על כבודם העצמי.