דיאנטיקה: הבנת המיינד

סמל הדיאנטיקה משתמש באות היוונית דלתא כצורתו הבסיסית. הפסים הירוקים מייצגים צמיחה, הפסים הצהובים מייצגים חיים.

ארבעת הפסים הירוקים מייצגים את ארבעת החלוקות המשנה של דחף האדם לשרוד שמתוארות בדיאנטיקה.

דיאנטיקה: Dia (מיוונית) דרך, nous (מיוונית) מיינד או נפש.

כדי להבין בדיוק איך משתמשים בסיינטולוגיה, יש לדעת משהו על מסלול המחקר שבו צעד ל. רון האברד ומה קדם לסיינטולוגיה – דיאנטיקה.

דיאנטיקה היא מתודולוגיה שיכולה לעזור להקל מתחושות ורגשות לא רצויים, פחדים לא הגיוניים ומחלות פסיכוסומאטיות (מחלות שנגרמות או מחמירות ממתח נפשי).

תיאורה המדויק ביותר הוא בתור מה שהנפש עושה לגוף דרך המיינד.

לפני שנת 1950, החשיבה המדעית הרווחת הסיקה שהמיינד של האדם הוא מוחו, כלומר, אוסף של תאים ונוירונים, ושום דבר מעבר לכך. לא זו בלבד שחשבו שיכולתו של האדם אינה ניתנת לשיפור, אלא שאף האמינו שעם היווצרות קליפת המוח שלו, נקבעה באופן דומה גם אישיותו באופן שאינו ניתן לשינוי. אולם תיאוריות אלה לא היו מדויקות, וכתוצאה מכך, המדע מעולם לא פיתח תיאוריה מעשית של המיינד וגם לא אמצעים לפתרון בעיותיו של המיינד.

ל. רון האברד שינה כל זאת עם 'דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש'. פרסום הספר בשנת 1950 מסמן נקודת מפנה בתולדות חיפוש האדם אחר הבנה אמיתית של עצמו.

כמו סיינטולוגיה, כך גם דיאנטיקה מבוססת על עקרונות בסיסיים שנלמדים בקלות, שמוכחים בבירור כנכונים, והם תקפים היום בדיוק כפי שהם היו תקפים כאשר הם פורסמו לראשונה בשנת 1950.

בחלק הזה של האתר, אתה תכיר את המושגים הבסיסיים של דיאנטיקה ואיך היא פועלת, מטרת הדיאנטיקה והבנת מצב "הקליר".