מסלול הזמן

הרישום הרצוף של תמונות דמות מנטליות, שמצטבר בחייו של אדם, נקרא מסלול הזמן. מסלול הזמן הוא רישום מדויק מאוד של עברו של אדם.

כהשוואה גסה, ניתן לדמות את מסלול הזמן לסרט קולנוע, אם הסרט היה תלת-ממדי, אם היו לו חמישים ושבע קליטות חושיות ואם הוא היה יכול להשפיע באופן מלא על הצופה.

המיינד משתמש בתמונות אלה כדי להחליט החלטות שמקדמות הישרדות. גם אם אדם עלול להיכשל במשימה כלשהי או לשגות, המניע הבסיסי של המיינד הוא תמיד הישרדות.

אם זהו המצב, מדוע כל הפעולות המוכתבות על-ידי המיינד אינן גורמות להישרדות טובה יותר?

מדוע אנשים מתנסים לעתים בפחדים לא הגיוניים, מפקפקים ביכולותיהם או מטפחים רגשות שליליים, אשר נראה שאינם מתאימים לנסיבות?

כדי לענות לשאלות האלה, האדם צריך להבין את חלקי המיינד.