מדוע בסיינטולוגיה על כל דבר יש זכויות יוצרים וסימן מסחרי?

כל דת גדולה מקווה שיהיו בידיה המילים הכתובות והמדוברות של מייסדה. מאחר שסיינטולוגיה נולדה בעידן המודרני, הכתבים וההקלטות של המייסד קיימים וניתנים לאימות. לכן, הדת היתה מסוגלת לשמר את המורשת של ל. רון האברד ולוודא שהדת תישאר טהורה ונאמנה לכתבים המקוריים שלו לנצח.

היתה זאת כוונתו של מר האברד שהכתבים של סיינטולוגיה לא רק יישארו טהורים, אלא שתמיד יישארו בידיי הדת. בנוסף, מאחר שהוא גם פיתח וערך בקודיפיקציה את החומרים אשר לפיהם מתנהלים ארגונים, גם עבודות אלו נשמרות ומגינים עליהן.

סיינטולוגיה ודיאנטיקה הן טכנולוגיות אשר עובדות אם מיישמים אותן במדויק. אם משנים אותן, התוצאות לא יהיו אחידות.

כדי להגן על הכתבים ולוודא שהם לעולם לא יוכלו לעבור שינויים או שימוש לרעה, מר האברד הבטיח את זכויות היוצרים על כל החומרים של הדת. וכדי להבטיח שדיאטיקה וסיינטולוגיה לא יוצגו בדרך מסולפת, הוא גם רשם כסימן מסחרי רבים מהמילים ומהסמלים המזוהים עם הדת. סימנים רשומים ומסחריים אלה מספקים מנגנון חוקי שבעזרתו ניתן להבטיח שמטפלים בטכנולוגיות הדתיות של סיינטולוגיה בצורה סטנדרטית בדיוק לפי הכתבים, ושלא משנים אותן על-ידי סילוף או שימוש לא נכון.

לאורך השנים, אנשים חסרי מצפון ניסו, באמצעים לא כשרים, להרוויח מהטכנולוגיות של דיאנטיקה וסיינטולוגיה. הנושאים פותחו למען גאולה רוחנית, לא למען ההתעשרות של מישהו. על-ידי כך שיש ברשומה את הסימנים המסחריים וסימני השירות של הדת ובאמצעות האכיפה של השימוש הנכון בה, חברי הדת יכולים להבטיח שפעולות מזיקות מעין אלה לעולם לא יתרחשו.