האם סיינטולוגים יכולים להצטרף כחברים בארגון הסיינטולוגיה

ולעזוב אותו כרצונם?

בוודאי. רמת השתתפותם של סיינטולוגים בשירותי הארגון נתונה לחלוטין לבחירתם. סיינטולוגים שאינם פעילים ושנמצאים במעמד טוב מול הארגון יכולים לחזור לקחת חלק בשירותי הדת בכל זמן שירצו. אם אדם מחליט שהוא רוצה להפסיק להיות חבר בארגון, הוא חופשי לעזוב.