האם סיינטולוגים הולכים לרופאים?

כן. סיינטולוגים פונים לטיפול רפואי קונבציונאלי במחלות ופציעות. סיינטולוגים משתמשים בתרופות מרשם כשהם חולים באופן פיזי ומסתמכים גם על הייעוץ והטיפול של רופאים.

לארגון הסיינטולוגיה תמיד היתה מדיניות תקיפה לא לאבחן או לטפל באנשים חולים. רופאים הוכשרו לעסוק בהיבטים הפיזיים של המחלה והפציעה. סיינטולוג שיש לו בעיה גופנית נשלח לקבל את הבדיקה והטיפול הנדרשים מרופא מוסמך. ללא קשר לכל טיפול רפואי שהוא מקבל, סיינטולוג מטפל לאחר מכן בכל טראומה רוחנית שקשורה למצב הזה.