מה מייצג סמל הסיינטולוגיה, ה-S והמשולש הכפול?

האות "S" מייצגת את סיינטולוגיה. 

המשולש התחתון נקרא משולש ה-ARC; האות A עבור אהדה (Affinity), האות R עבור ממשות (Reality) והאות C עבור תקשורת (Communication). הפינה הראשונה של המשולש היא אהדה, כלומר מידת החיבה או האהבה למישהו או למשהו. ממשות היא הפינה השנייה, וזוהי ביסודה הסכמה. הפינה השלישית היא תקשורת, המוגדרת כהחלפת רעיונות בין שני אנשים. בין כל השלוש קיימים יחסי גומלין. ללא מידה של חיבה וללא בסיס כלשהו של הסכמה, אין כל תקשורת. ללא תקשורת וללא בסיס כלשהו של אהדה, או תגובה רגשית, לא יכולה להיות כל ממשות. ללא בסיס כלשהו של הסכמה וללא תקשורת, לא יכולה להיות שום אהדה. כאשר פינה אחת של משולש זה משתפרת, שתי הפינות האחרות ישתפרו באותה מידה. שלושת גורמים אלה, התלויים זה בזה, משתווים יחדיו להבנה ומובעים כמשולש. ARC מהווה עיקרון יסוד של דת הסיינטולוגיה. 

המשולש העליון נקרא משולש ה-KRC; האות K עבור ידע (Knowledge), האות Rעבור אחריות (Responsibility) והאות C עבור שליטה (Control). כמו הנקודות של משולש ה-ARC, כך גם כאן קיימים יחסי גומלין בין שלושת המרכיבים. כאשר פינה אחת של משולש ה-KRC עולה, יעלו שתי האחרות בהתאם.